PRIVACY POLICY

Privacy Policy voor Bezoekers van hetvierdeoor.be
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.hetvierdeoor.be bezoekt.

 1. Beheer
  • De website www.hetvierdeoor.be staat onder beheer van Het Vierde Oor vzw.
 2. Gegevens van bezoekers
  • 2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.hetvierdeoor.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
  • 2b hetvierdeoor.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. hetvierdeoor.be kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
  • 2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  • 2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, voorstelling etcetera, waarvan hetvierdeoor.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
 3. Cookies
  • 3a hetvierdeoor.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan hetvierdeoor.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
  • 3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
  • 3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. Vragen
  • Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij hetvierdeoor.be. De contactgegevens vindt u terug via de menu van deze website.
 5. Disclaimer
  • hetvierdeoor.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor gebruikersis een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die zich als gebruiker registreert op hetvierdeoor.be.

 1. Gegevens die door de gebruiker verstrekt worden
  hetvierdeoor.be kan de gegevens die door de gebruiker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
  1a Het verwerken van de reservatie.
  1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op de reservatie, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
  1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een activiteit, voorstelling etcetera, waarvan hetvierdeoor.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de gebruiker.
 2. Gegevens verstrekken aan derden
  Gegevens die door de gebruiker aan hetvierdeoor.be zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:
  2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
 3. Beveiliging
  De gegevens die de gebruiker aan hetvierdeoor.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
 4. Aanpassing van gebruikersgegevens
  De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Hetvierdeoor.be kan de gebruiker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door hetvierdeoor.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.